principaldebra@gmail.com

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Gangaramchak, P.O.: Chakshyampur, District: Paschim Medinipur, PIN: 721124.

(Affiliated to the Vidyasagar University)

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Annual Report

Annual ReportAnnual Report 2021
Annual Report 2020
Annual Report 2019
Annual Report 2018
Annual Report 2017